Gruppcoaching

Gruppcoaching

Gruppcoaching är något som gynnar både det stora och det lilla företaget, privat eller kommunalt. För att ett företag ska fungera på bästa sätt krävs det att medarbetarna känner sig sedda och bekräftade. Det kräver också att man strävar mot gemensamma mål.

 

Här tittar vi på framgångsfaktorer som individuella och gemensamma styrkor som i dagsläget redan finns i arbetslaget. Vi tittar på möjliga framtidsmål eller visioner och söker lösningar för att hitta gemensamma vägar framåt. Vi lyfter både bekväma och obekväma frågor och låter alla komma till tals.

 

Vi medvetandegör både  individen och gruppen om vikten av både sina och andras individuella styrkor och lyfter sammanhangen där alla behövs för att nå framgång i den aktuella branchen.

 

Om ni vill att jag besöker ert företag och coachar på plats så tillkommer kostnader kilometeravgift och eventuell logi (om avståndet är mer än 20 mil.)

 

Välkommen att anmäla ditt företags intresse samt era kontaktuppgifter via mail, så kontaktar Framtidsvision er så snart som möjligt.


Mail: madeleine@framtidsvision.com