Vägledande parsamtal/coaching

Parcoaching

Vid vägledande parsamtal/coaching tar vi utgångspunkt i de aktuella känslor och tankar som ni befinner er i just nu.  Vi lyfter frågor som trygghet och tillit och jobbar utifrån er egen och gemensamma självbild. Har ni kanske fastnat i ett visst mönster och inte vet hur ni ska bryta det eller komma vidare i er relation?

 

För att resultatet av vägledande parsamtal/coaching ska bli så effektivt som möjligt krävs att ni båda har viljan och engagemanget i att finna gemensamma mål och lösningar. Här jobbar vi med förmågor som att lyssna och att våga öppna sig och prata om det allra innersta. Det gör vi för att ni ska hitta en förståelse för varandra men också en bekräftelse för er själva som individer.

 

I arbetet utgår vi alltid ifrån de styrkor som finns i förhållandet och försöker på så vis hitta en positiv väg framåt för er båda.

 

Välkommen att boka er tid här: