Individuell coaching

Individuell coaching

Den individuella coachingen tar sin utgångspunkt där du befinner dig i livet just nu. Vi tittar på möjliga framtidsmål eller visioner och söker lösningar för att hitta vägen framåt. I motsatts till psykologin så söker vi inte svaren bakåt i tiden utan tar avstamp i nuet och blickar framåt. Vi arbetar utifrån dina individuella styrkor och försöker på så vis hitta en positiv väg framåt.

 

Om du inte har möjlighet att komma till min praktik finns möjlighet till coching via telefon.


Minst rekommenderade antal coachingtillfällen vid individuell coaching är 3, men det är bara en rekommendation. Om det är första gången du bokar coaching hos Framtidsvision kan du boka Värdekort, du får då 3 tillfällen till priset av 2. Detta gäller både vid telefoncoaching och vid coaching här på plats.


Välkommen att boka din tid här: