Vägledande samtal/coaching

Vägledande samtal/coaching

Vägledande samtal/coaching tar sin utgångspunkt där du befinner dig i livet just nu. Vi tittar på möjliga framtidsmål eller visioner och söker lösningar för att hitta vägen framåt. I motsatts till psykologin så söker vi inte svaren bakåt i tiden utan tar avstamp i nuet och blickar framåt. Vi arbetar utifrån dina individuella styrkor och försöker på så vis hitta en positiv väg framåt.

 

Om du inte har möjlighet att komma till min praktik finns möjlighet till vägledande samtal/coching via telefon.


Minst rekommenderade antal samtalstillfällen är tre, men det är bara en rekommendation. Om det är första gången du bokar vägledande samtal/coaching hos Framtidsvision så kan du boka Värdekort, du får då tre tillfällen till priset av två. Detta gäller både vid samtal via telefon och vid samtal på plats.


Välkommen att boka din tid här: