Vägledd meditation

Vägledd meditation

Tidigare liv-meditation

Genom meditativ vägledning ledsagas du bakåt i tiden för att möta ett av dina tidigare liv. Vägledd meditation går inte in på samma djup som hypnos. Du är alltid medveten om var du befinner dig och du kan själv när som helst avbryta din resa i ditt tidigare liv om du önskar det. Genom mötet med ett tidigare liv kan du få insikt om hur det livet påverkar dig i ditt nuvarande liv. Du kan möta människor som du har en karmatisk förbindelse till och du kan få med dig budskap som vägleder dig i ditt nuvarande liv.Välkommen att boka din tid här:

Renings-meditation

Ibland kan livet kännas extra slitsamt och motigt. Mycket av det som tar vår energi är våra tankar, de kan i sin tur var kopplade till arbete, familj, händelser, känslor och mycket annat. Många gånger är man inte ens medveten om alla tankar som slukar energin. Genom en reningsmeditation kan du bli uppmärksam på vad som tar din energi, frigöra dig från den och fylla på ny energi. Du vägleds hela tiden genom denna meditation som är både rofylld och energigivande.Välkommen att boka din tid här:

Kraftdjurs-meditation

Gör en inre resa till ditt omedvetna där du varsamt kommer att ledas till en plats där du får möta ditt kraftdjur. Du får möjlighet att känna in och ta emot kraftdjurets budskap och vägledning i ditt liv, och bli medveten om hur dess kraft kan hjälpa dig i livet.Välkommen att boka din tid här: